2013
 
Humanoid alien. / Humanoidalny kosmita.

___________________________________________________________________________
 

My second 3D model created in the program ZBrush. I made the attempt to create a being from another planet with characteristics similar to humans. I focused on the upper part of the body.
/
Mój drugi projekt wykonany w programie ZBrush.  Podjąłem się próby stworzenia istoty z innej planety o cechach podbnych do ludzkich. Skupiłem się na górnej partii ciała.