Michaela Bartonova's profile
Výstava/ Exhibition : Sklárna Tasice/ srpen 2020
NENAPSANÉ PŘÍBĚHY
akryly, akvarely, loutky a objekty i digitální umění Michaely Bartoňové
V industriálních prostorách sklárny vystavuje Michaela Bartoňová akryly, jemné akvarely dokreslené směšnými nebo absurdními postavami, které rozpitým skvrnám dodávají příběhy. Ty si ovšem musí divák sám domyslet…
Téma mnohých obrazů jsou stromy o nichž autorka vytvořila divadlení představení Jak spolu stromy mluví. Na stejné téma bude během výstavy uspořádaná přednáška pro děti od 3 let pod ohromným kaštanem.
Digitální umění a objekty, loutky, které budou roztroušené v objektu také navazují na její divadelní práci pro divadlo Tineola, protože na scéně živě maluje na iPadu a vznikají stále nové a nové pomíjivé obrazy. Některé zachycené uvidíte. www.michaelabartonova.cz
Labyrint a zvíře
Chuť manga
UNWRITTEN STORIES
acrylic, watercolors, puppets, objects and digital art by Michaela Bartoňová
In the industrial spaces of the glassworks, Michaela Bartoňová will exhibit acrylic paintings, delicate watercolors illustrated with ridiculous or absurd figures that add tales to spilled stains. However, the viewer has to guess the stories … The theme of many paintings are trees about which the author created a theater performance Wood Wide Web. There will be a lecture for children from the age of 3 under a huge chestnut tree on the same topic. Digital art and objects, puppets that will be scattered throughout the building also follow her theatrical work, as she paints vividly on the stage on the iPad, creating new and new fleeting images. You will see the ones that are captured.
Trochu hloupý hlídač pokladů
Sklárna v akci: 1.8. v den vernisáže bude sklárna také předvádět ukázky sklářského umění.
Před výstavou: nenapsané příběhy...
Digitální malba na iPadu Pro pro představení Vejce opice a žirafice
Rozpíjené skvrny na plátně
Co se nevešlo do knížky Mysli si křepelčí vajíčko, která vyšla v listopadu 2019 v nakladatelství KAZDA.
Výstava/ Exhibition : Sklárna Tasice/ srpen 2020
2
40
0
Published:
Michaela Bartonova's profile
Michaela Bartonova

Výstava/ Exhibition : Sklárna Tasice/ srpen 2020

2
40
0
Published: