ΣΤΟΥ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΑΥΛΗ _ THE GAME
227
26
3
Add to Collection
About

About

An escape game for promoting the book: "ΣΤΟΥ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΑΥΛΗ πενθούσα ποίηση" (Student project)
Published:
An escape game for promoting the book:
"ΣΤΟΥ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΑΥΛΗ πενθούσα ποίηση" (Student project)
After having designed and illustrated the book "ΣΤΟΥ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΑΥΛΗ πενθούσα ποίηση"
(lyrics by N. Gatsos in combination with a parallel theme), the next step was to come up with an idea for promoting it. Since the book combines the lyrics with the Grief (metaphorical or real) and
its 5 stages of revealing, I created an escape game.
In this game, the player is prisoned (Grief) and he must make some actions in order to overcome the 5 stages and escape.
 
Έχοντας σχεδιάσει και εικονογραφήσει το βιβλίο "ΣΤΟΥ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΑΥΛΗ πενθούσα ποίηση" (απόσπασμα από την "Αμοργό" του Ν.Γκάτσου σε συνδυασμό με παράλληλο θέμα), το επόμενο βήμα ήταν η παρουσίαση μιας ιδέας για την προώθησή του.
Με δεδομένο ότι το βιβλίο συσχετίζει το ποίημα με το Πένθος (συμβολικό ή πραγματικό)
και τα 5 στάδια βίωσής του, επέλεξα να δημιουργήσω ένα παιχνίδι διαφυγής.

Στο παιχνίδι, ο χρήστης βρισκόμενος εγκλωβισμένος σ' ένα χώρο (Πένθος), καλείται να συνδυάσει ενέργειες, ώστε να ξεπεράσει τα 5 στάδια και να απελευθερωθεί.
The game
Frames
Thank you for your time!