Κέλευθος Publishing House-Εκδόσεις Κέλευθο

 • 1037
 • 107
 • 21

 • school project:
  Κέλευθος Publishing's identity  
   
 • Εκδόσεις Κέλευθος- Κέλευθος Publishing House
   
  “ΚΕΛΕΥΘΟΣ” Publications is a Greek publishing house that focuses on philosophy, psychology and literature. The Greek noun κέλευθος means way/ road and the owl is the symbol of wisdom according to Greek mythology, so I designed a logo that contains both qualities in it.
 • Inspiration
 • Logotype
 • Application on book cover
 • Card, letterhead, envelope
 • Brochure
 • Kέλευθος stickers
 •  
   
   
   
  thank you for looking!