Κέλευθος Publishing House-Εκδόσεις Κέλευθο
1283
119
22
Add to Collection
About

About

ΚΕΛΕΥΘΟΣ, Publishing House identity, school project
Published:

school project:
Κέλευθος Publishing's identity  
 
Εκδόσεις Κέλευθος- Κέλευθος Publishing House
 
“ΚΕΛΕΥΘΟΣ” Publications is a Greek publishing house that focuses on philosophy, psychology and literature. The Greek noun κέλευθος means way/ road and the owl is the symbol of wisdom according to Greek mythology, so I designed a logo that contains both qualities in it.
Inspiration
Logotype
Application on book cover
Card, letterhead, envelope
Brochure
Kέλευθος stickers
 
 
 
 
thank you for looking!