ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ // FIRE EXTINGUISHER CORPORATE IDENTITY

 • 562
 • 34
 • 2
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ // CORPORATE IDENTITY
   

  Περιγραφή
   
  Επανασχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας με σκοπό να αναδείξει την νέα δυναμική εικόνα της εταιρίας στον χώρο των συστημάτων πυρόσβεσης
   
  Description
   
  Redesigning corporate identity designed to showcase the new dynamic image of the company in the field of fire fighting systems
   
   
 • logo
 • logo in black
 • business cards
 • envelop 11 x 23 cm
 • A4
 • cards with laminate
  (4 different papers)
 • painting edges
  pantone 485 U
 • business cards final
 • PVC stickers with one pantone 485 U
 • PVC stickers with two pantone 485 U and black
 • handmade limited edition wooden box  for extinguisher with black film
 • wooden box with extinguisher
 • and final
 • thanks for watching :-)