Η μικρή μας πολιτεία / Album design

  • 347
  • 45
  • 6
  • Το εξώφυλλο του album.
  • Μακέτα εξωφύλλου
  • To εσωτερικό και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
  • Ενδεικτικές εικονογραφίσεις από το booklet.
  • Ενδεικτικά σαλόνια από το booklet.
  • Αφίσα για την παρουσίαση του album.