Проект за юбилейна банкнота

  • 347
  • 17
  • 2
  • Проект за юбилейна банкнота за ЦБ на БАН