ψευδής πραγματικότητα

  • 427
  • 70
  • 21
  • ψευδής πραγματικότητα                      20x20cm
  • balance  37x25cm