Project Views
0
Appreciations
0
Followers
0
Following
2
BRAND DESIGN
- Tư vấn và thiết kế xây dựng thương hiệu.
- Logo / Namecard / Brand stationary
- Brand guildline / Brand identity system
- Social network brand identity

ADVERTISING DESIGN
- Sáng tạo ý tưởng và thiết kế quảng cáo.
- Company profile / Brochure / Catalogue
- Poster / Standee / Flyer / … Read More
BRAND DESIGN
- Tư vấn và thiết kế xây dựng thương hiệu.
- Logo / Namecard / Brand stationary
- Brand guildline / Brand identity system
- Social network brand identity

ADVERTISING DESIGN
- Sáng tạo ý tưởng và thiết kế quảng cáo.
- Company profile / Brochure / Catalogue
- Poster / Standee / Flyer / Leaflet / Package
- Các chiến dịch quảnh cáo chuyên nghiệp

WEB DEVELOPMENT
- Nghiên cứu và phát triển website.
- Web công ty / bán hàng / Landing pages
- Thiết kế website sáng tạo, UI/UX chuyên nghiệp
- Phát triển hệ thống thương mại điện tử

CONTENT & COPYWRITING
VIDEOGRAPHY & PHOTOGRAPHY
DIGITAL MARKETING PLATFORMS Read Less
Member since: