Share
Project Views
332
Appreciations
33
Followers
36
Following
224
ham học hỏi
vui vẻ , nhiệt tình trong công việc
cần cù và kiên nhẫn
đôi khi khó tính và cầu toàn
Member Since: May 15, 2012