Dmitry Okulich-Kazarin's profile

Dmitry Okulich-Kazarin

Senior designer

at shuka brand bureau

shuka.design

Moscow, Russian Federation

Behance.net
4
Illustration
Branding
3
Illustrator
InDesign
2
Freezers Brand Identity
5134.8k
ABBYY Rebranding
InDesign
Branding
ABBYY Rebranding
Multiple Owners
1.2k14.6k
Porter & Sail Brand Identity
Behance.net
1.9k15.9k
Semrush Rebranding
Behance.net
Semrush Rebranding
Multiple Owners
1.9k23.9k
IITP Brand Identity
InDesign
Branding
IITP Brand Identity
Multiple Owners
1k9.5k
Lamoda Rebranding
Behance.net
Lamoda Rebranding
Multiple Owners
3.1k34.1k
World Chess Championship 2018
Behance.net
1.4k19k
Gagbot Brand Identity
Illustrator
Branding
Gagbot Brand Identity
Multiple Owners
1.8k17.1k
Brobrolab Brand Identity
1.5k16.4k