Diana Kaganskaya

UX \ UI Designer diana.kaganska@gmail.com

Kiev, Ukraine

2
Otakus
447 3,519
VM model management
SMRK fund