DHI Company's profile banner
DHI Company's profile

DHI Company

Băng tải băng chuyền, Hệ thống lọc công nghiệp, Hệ thống bơm & máy thổi

TNHH TM KT CN ĐEN-TA (DHI)

https://dhi.com.vn

Ho Chi Minh City, Vietnam