Project Views
406
Appreciations
44
Followers
14
Following
33
We are a small branding studio. We practice modern visual communication based on synthetic graphic. Our principle is "less is more". Our work is the result of analysis of the problem and customers, we help our customers determine the direction and way of understanding their own identity. We design every detail of … Read More
We are a small branding studio. We practice modern visual communication based on synthetic graphic. Our principle is "less is more". Our work is the result of analysis of the problem and customers, we help our customers determine the direction and way of understanding their own identity. We design every detail of branding, icons and symbols, full graphical key, applications and websites.
We are specialists on the field of printing and printing materials. We want to combine space, typography and graphics elements to one synthetic form.

Jesteśmy niewielką agencją brandingową. Praktykujemy nowoczesną komunikację wizualną opartą na syntetycznej formie w myśl zasady "less is more". Nasza praca jest efektem analizy problemu i odbiorców, pomagamy naszym klientom określić kierunek i sposób rozumienia własnej tożsamości, tej wizualnej i medialnej. Projektujemy każdy szczegół brandingu, od ikon i symboli, aż po pełne klucze graficzne, aplikacje i strony internetowe.
Jesteśmy specjalistami w zakresie druku i materiałów. Wierzymy, że wrażenia wizualne i dotykowe są elementami wiążącymi odbiorcę z organizacją. Staramy się optymalnie połączyć przestrzeń, typografię i grafikę.
Read Less
Member since: