Jiu Shi

Head of Research Department

Ninety Studio

Beijing, China