Project Views
Appreciations
Followers
Following
282
Dominika Czerniak-Chojnacka

– ur. 1990, grafik ilustrator, plakacista; doktor sztuk pięknych (2018), asystentka w Pracowni Ilustracji Wydawniczej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, magister etnologii i antropologii kulturowej (2016), z zawodu muzyk instrumentalista, podyplomowo pedagog.

Koordynatorka i pomysłodawczyni ogólnopolskiego projektu promującego niewydane książki autorskie „Regał – spotkania z książką autorską”. Zajmuje się zagadnieniem książki autorskiej, książki obrazkowej, chorób ukrytych i „nową” obrzędowością rodzinną. Pisze wiersze i krótkie teksty, ilustruje, tworzy plakaty i książki autorskie. Prowadzi warsztaty plastyczne z mniejszymi i większymi … Read More
Dominika Czerniak-Chojnacka

– ur. 1990, grafik ilustrator, plakacista; doktor sztuk pięknych (2018), asystentka w Pracowni Ilustracji Wydawniczej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, magister etnologii i antropologii kulturowej (2016), z zawodu muzyk instrumentalista, podyplomowo pedagog.

Koordynatorka i pomysłodawczyni ogólnopolskiego projektu promującego niewydane książki autorskie „Regał – spotkania z książką autorską”. Zajmuje się zagadnieniem książki autorskiej, książki obrazkowej, chorób ukrytych i „nową” obrzędowością rodzinną. Pisze wiersze i krótkie teksty, ilustruje, tworzy plakaty i książki autorskie. Prowadzi warsztaty plastyczne z mniejszymi i większymi dziećmi.

Współpracuje z licznymi wydawnictwami (m.in. Wydawnictwo Dwie Siostry: książka „Kominiarz/Piekarz” (2017), „Piwnice. Zagadki spod podłogi” (2016), Babaryba: „Gotujemy. Książka aktywnościowa o kuchni i gotowaniu” (2017), Egmont: „Niezwykła historia Sebastiana Van Pirka” (2017), Yoon's publishing office, Korea: „Scribble book”(2017), „Feelings book” (2017), Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: „Segregator obecności. Niecodzienność” Sławomir Kuszczak (2017), itd.), magazynami (KUKBUK, Twoje Dziecko, hellozdrowie.pl), bibliotekami i licznymi ośrodkami kultury, dla których projektuje rozbudowane identyfikacje wizualne, plakaty i materiały promocyjne.

Portfolio online:
www.behance.net/czerniakzly
www.czerniakzly.tumblr.com
www.czerniakzlyksiazki.tumblr.com

Kontakt:
czerniakzly@gmail.com
___

Dominika Czerniak-Chojnacka

– born 1990, doctor of Fine Arts (2018), assistant in the Publishing Illustration Studio at the University of Arts in Poznań, in which she graduated with honors in 2014, master of ethnology and cultural anthropology (2016), musician, postgraduate teacher.

Coordinator and originator of a nationwide project promoting unpublished books "Regał - meetings with author's book". Interested in books, picturebooks, hidden diseases and "new" family rituals. Writes poems and short texts, illustrates, creates posters and author's books. She runs art workshops for children of any age.

She cooperates with numerous publishing houses (including Dwie Siostry Publishing House: a book "Kominiarz / Piekarz" (2017), "Piwnice. Zagadki spod nieba" (2016), Babaryba: "Let's cook, an activity book about cuisine and cooking" (2017), Egmont: "The unusual story of Sebastian Van Pirek" (2017), Yoon's publishing office, Korea: "Scribble book" (2017), "Feelings book" (2017), Publisher of the University of Art in Poznań: "A book of presence. Unusualities" Sławomir Kuszczak ( 2017), etc.), magazines (KUKBUK, Twoje Dziecko, hellozdrowie.pl), libraries and numerous cultural centers, for which she designs extensive visual identifications, posters and promotional materials.

Can be found at:
www.behance.net/czerniakzly
www.czerniakzly.tumblr.com
www.czerniakzlyksiazki.tumblr.com

Contact:
czerniakzly@gmail.com
Read Less
 • graphic designer
  Muzeum Regionalne W Słupcy — Słupca, Poland
 • graphic designer
  GRAF Sp. Z O. O. — Toruń, Poland
 • asystent
  University Of Arts In Poznan — Poznań, Poland
 • graphic designer
  Muzeum Początków Państwa Polskiego W Gnieźnie — Gniezno, Poland
View Full Resume
Member since: