Project Views
39
Appreciations
2
Followers
7
Following
764
Hôm nay tôi sẽ làm những việc mà người khác không làm, vì thế trong tương lai tôi có thể làm những việc mà người khác không thể làm.
Đừng phí những năm dài để "qua loa" mọi chuyện.
Người biết cách nghĩ không cần thầy giáo.
Member since: