Nghĩa Nguyễn Trọng

Stats
Project Views 34
Appreciations 1
On The Web
PGS Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa

PGS Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa

PGS. BS. Nguyễn Trọng Nghĩa giám đốc công ty TNHH Nam An Dược và là bác sĩ chuyên môn chính tại YHCT An Dược. Bác sĩ Y Học Cổ Truyền. Cam kết giữ gìn và phát triển tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam luôn mang đến cho người bệnh: phương pháp điều trị, sản phẩm có chất lượng phòng và trị bệnh cao, an t…
Read More

Member Since August 22, 2018

Report