Project Views
27
Appreciations
1
Followers
0
Following
0
Writing
PGS. BS. Nguyễn Trọng Nghĩa giám đốc công ty TNHH Nam An Dược và là bác sĩ chuyên môn chính tại YHCT An Dược.
Bác sĩ Y Học Cổ Truyền. Cam kết giữ gìn và phát triển tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam luôn mang đến cho người bệnh: phương pháp điều trị, sản phẩm có chất lượng phòng và trị bệnh cao, an toàn,… Read More
PGS. BS. Nguyễn Trọng Nghĩa giám đốc công ty TNHH Nam An Dược và là bác sĩ chuyên môn chính tại YHCT An Dược.
Bác sĩ Y Học Cổ Truyền. Cam kết giữ gìn và phát triển tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam luôn mang đến cho người bệnh: phương pháp điều trị, sản phẩm có chất lượng phòng và trị bệnh cao, an toàn, tiện dụng có ích cho cộng đồng. Read Less
Member since: