Chí Hào

chuyên gia kể chuyện qua tranh vẽ

Rạch Giá, Vietnam