Huy Nguyen

Stats
Project Views 304
Appreciations 30
Followers 3
Following 1
About Me

About Me

Vào năm 2009 chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu CMS wordpress & joomla. 2 năm sau vào năm 2011 chúng tôi thành lập teamwork của mình gồm 8 thành viên đầu tiên. Suốt 4 năm sau đó chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và phát triển 1 số kênh mới bao gồm SEO & Hosting. 2 năm sau vào năm 2016 team h…
Read More

Member Since April 22, 2018

Report