Pracownia Liternictwa i Typografii TYPOGRA

Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ada Pawlikowska / Eugenia Tynna

Gdańsk, Poland