Jelio Dimitrov

Studio Four Plus

Sofia, Bulgaria

Work Experience

Four Plus

Co-Founder and art director

2010 - Sofia, Bulgaria

Banners.bg

Co - Founder

2010 - Bulgaria

Leo Burnett

Art Director

2008 - 2009 Sofia, Bulgaria

Bars Advertising

Graphic designer

2007 - 2008 Sofia, Bulgaria

Languages

English (Advanced),
Bulgarian (Native),