Akhil Oswal's profile

Akhil Oswal

Graduate Student

Georgia Tech School of Design

http://thinker.work/portfolio.pdf

Atlanta, GA, USA