Zhenya Rynzhuk

Product design | Visual design hey@zhenyary.com

Sochnik Design Thinking School

http://zhenyary.com/

New York, NY, USA

2
10
2
6
4
Max Shkret Website
1,460 14,446
Fashion Influencer UI Kit for Adobe XD
Honey Pot
1,798 15,499
Fashion Editorial UI Kit for Adobe XD
Anders Thomsen Website
Glo iOS App
SAYM
Kate Photo Website
Supera
RIGHTIME App
3,753 37,002