Wiktor Klimaszewski

Student

Białystok, Poland

Work Experience

Galeria Im. Sleńdzińskich

Graphic designer

Robienie zdjęć packshotowych i obróbka zdjęć produktów na sklep internetowy.
Projekt grafiki na torby.
Projekt grafiki na zakładkę do książki.
July 2019 - September 2019 Poland

Media Impact

Praktykant

Reklama developerska w Adobe Photoshop
Zmiana produktów w gazetce reklamowej w Adobe Photoshop
Projekt billboardu w Adobe Illustrator
Projekt plakatu w Adobe Illustrator
Skład artykułu promocyjnego w programie Adobe InDesign
August 2018 - September 2018 Białystok, Poland

Education

The School Of Media Arts And Design (ESMAD)

Erasmus Student Exchange

Graphic design and Advertising
September 2019 - February 2020 Porto, Portugal

Politechnika Białostocka

Bachelor

Kierunek Grafika, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
Projektowanie graficzne oraz Grafika warsztatowa.
Samorząd Politechniki Białostockiej 2018-2019.

Graphic Design, Faculty of Architecture, Bialystok University of Technology.
Printmaking, graphic design.
Student Council. 2018-2019
September 2017 - 2020 Białystok, Poland

Languages

Polish (Native),
English (Advanced),

Awards

Politechnika Białostocka

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

2018

Marszałek Województwa Podlaskiego

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

2015

Skills

Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Resolume ,

Grafika Warsztatowa/Printmaking

Moje doświadczenie z Grafiką Warsztatową:
-Monotypia
-Linoryt
-Algrafia
-Intaglio

My experience with Printmaking:
-Monotype
-Linocut
-Algraphy
-Etching
-Aquatint

Wystawy/Exhibiotions

2019 Wystawa grupowa, "Ożywienie", Bialystok
2018 Wystawa indywidualna, Wydział Architektury, Białystok
2018 Wystawa grupowa "SKN Warsztat", Festiwal Kalejdoskop, Akademia Teatralna, Białystok
2018 Wystawa grupowa, "Synthesis", Białystok, Suwałki

2019 Group Exhibition, "Revival", "Modern Dance Festival "Kalejdoskop", Bialystok
2018 Group Exhibition, Modern Dance Festival "Kalejdoskop", Bialystok
2018 Individual Exhibition, Faculty of Architecture, Bialystok
2018 Group Exhibition, "Synthesis", Bialystok, Suwalki