Master applied artist, sculptor - Master primenjeni umetnik, vajar
Free artist - slobodan umetnik
Project Views
977
Appreciations
67
Followers
15
Following
7
BIO

High school ,, Wood art " direction-Landscape Architecture

2015 finishes master studies which preceded graduate studies at the Faculty of Applied Arts in Belgrade, applied sculpture

2016 - 2017 had the status of a free artist
2016 became a member of ULUPUDS

2017. Phd studies at the Faculty of Applied Arts
Read More
BIO

High school ,, Wood art " direction-Landscape Architecture

2015 finishes master studies which preceded graduate studies at the Faculty of Applied Arts in Belgrade, applied sculpture

2016 - 2017 had the status of a free artist
2016 became a member of ULUPUDS

2017. Phd studies at the Faculty of Applied Arts

Awards for conceptual, figurative, memorial and design solutions at the departmental level

Exhibitions on countless group exhibitions in Serbia and Montenegro

Derived sculptures in public spaces, and exterior interior

Participating in international and art colonies in Serbia and Montenegro

Sculptures are also in private collections

Participating in competitions

2016 solo exhibition at the City Gallery Užice

-----------------------------------------

Средњa школа ,,Drvo art" смер-Пејзажна архитектура

2015. године завршава мастер студије којима су предходиле дипломске студије, на факултету Примењених уметности у Београду, примењено вајарство
2017. године уписује докторске студије на Факултету примењених уметности
2016. - 2017. године имала статус слободног уметника
2016. године постаје члан УЛУПУДС-а

Награде за идејна, фигуративна, меморијална и идејна решења на нивоу факултета

Изложбе на многобројим колективним изложбама у Србији и Црној Гори

Изведене скулптуре у јавном простору, ентеријара и екстеријера

Учесница на међународним и ликовним колонијама у Србији и Црној Гори

Скулптуре се налазе и у приватним колекцијама

Учесница на конкурсима

2016. године самостална изложба у Градској галерији УжицеRead Less
Member since: