Karolina Szafran's profile

Karolina Szafran

Graphic Designer | Assistant at Pedagogical University of Cracovia

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

https://karolinaszafran.com/

Krakow, Poland

Hire Karolina