Nadezhda Shek's profile

Nadezhda Shek

Графический дизайнер

Almaty, Kazakhstan