Project Views
Appreciations
156
Followers
21
Following
21
Rosina Pencheva was born in Gabrovo. As a child she spent long hours wandering around backstage at the local mime theatre where her mom was rehearsing; as a grown-up one finds her backstage anywhere where art is happening. What interests her is precisely the happening itself - the doubt, the uncertainty, the failu… Read More
Rosina Pencheva was born in Gabrovo. As a child she spent long hours wandering around backstage at the local mime theatre where her mom was rehearsing; as a grown-up one finds her backstage anywhere where art is happening. What interests her is precisely the happening itself - the doubt, the uncertainty, the failures and spontaneous changes of plan, all important stages in the creation of something meaningful.

Rosina is a detective among artists - tracking a theatre director down for years, traveling to villages to find youngsters mastering old crafts, secretly snapping portraits of an actress’ dozens of stage reincarnations, entering your studio to find you staring at empty space, paint all over you. The art of capturing a transitional and unstable world - the one of the artist creating new worlds - requires eternal patience, an instinct for the right moment and wide open (blue) eyes.
______

Росина Пенчева е родена в Габрово. Като дете прекарва дълги часове в мотаене зад кулисите на местния мим театър, където репетира майка й, а като пораснала – зад кулисите навсякъде, където се случва изкуство. Интересно й е именно самото случване – чуденето, несигурността, провалът и спонтанната промяна в плана, все важни етапи в създаването на нещо значимо.

Росина е артист-детектив – години наред преследва режисьор, пътува по селата да издирва млади майстори на стари занаяти, тайно заделя портрети с десетки превъплъщения на актриса, влиза в ателието ти точно когато си омазан с боя и гледаш в точка. Изкуството да уловиш и запечаташ един междинен и неустойчив свят – светът на твореца, докато създава нови светове – изисква вселенско търпение, нюх за точния момент и широко отворени (сини) очи. Read Less
Member since: