Project Views
Appreciations
Followers
Following
309
Available for freelance

E : mac.creatives1601@gmail.com
S : mac.creatives1601
M : +84 932 019 419
I believe original ideas come from passion, joy and 100% immersion in a project. I’m immensely grateful and proud in the trust that is being put in myself by my clients, and I see my role in capturing and visualising their dreams in everything I do. To achieve that, I expect nothing but full dedication from mysel… Read More
I believe original ideas come from passion, joy and 100% immersion in a project. I’m immensely grateful and proud in the trust that is being put in myself by my clients, and I see my role in capturing and visualising their dreams in everything I do. To achieve that, I expect nothing but full dedication from myself, my clients and everyone I work with.


Tôi tin rằng những ý tưởng ban đầu đến từ sự đam mê, nhiệt huyết và cống hiến trọn vẹn cho những sản phẩm của từng dự án khác nhau. Thông qua sự tin tưởng và tự hào khi được khách hàng gửi gắm, tôi đón nhận và hiện thực hoá những ước mơ đó bằng tất cả nhiệt huyết. Để đạt được điều đó, tôi không mong đợi hơn gì ngoài sự cống hiến hết mình của bản thân, khách hàng và cộng sự của mình. Read Less
Photography
8+ years with my camera around the world, I’m crazy with Photography. I’m now using Canon 5D Mar II with a few lens (Canon 24-70mm f/2.8L, Canon 70 - 200 mm f/2.8L, Canon 100mm f/2.8 macro…). Welcome to my gallery at: http://flickr.com/mac.creatives
Member since: