Leksha Yankov's profile banner
Leksha Yankov's profile

Leksha Yankov

Music maker, motion & sound designer, video editor, vj, creative coder

https://linktr.ee/leksha_leksha

Switzerland

Hire Leksha

Kusmos + Quantum Space
Kusmos + Quantum Space
Multiple Owners
301.1k
Quantum trampoline
Quantum trampoline
Multiple Owners
2474.9k
Volvo Art Session
Volvo Art Session
Multiple Owners
391.5k
Audi Artificial Vision
Audi Artificial Vision
Multiple Owners
22675
Kuflex Exhibition #1
Kuflex Exhibition #1
Multiple Owners
32984
Portal
Portal
Multiple Owners
25808
Kusmos Live: Ambient stream
26761
Kusmos Live: Techno stream
10367
Kuflex + Leksha
Kuflex + Leksha
Multiple Owners
5163
Another Land
Another Land
Multiple Owners
27571