Kouji Oshiro's profile

Kouji Oshiro

Digital artist, fractal artist / Artista digital, artista fractal

http://www.facebook.com/KoujiOshiroArt

Lima, Peru