Tibi David ⍣

UI/UX Designer

Huawei Technologies

https://www.huawei.com/en/

Bucharest, Romania