CYBE Mikołaj Piszczako

Warsaw, Poland

Work Experience

Ars Thanea

Senior Digital Painter

Warsaw, Poland

Languages

English (Conversational),

Skills

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,