Bassem Eltonsy

Graphic Designer

Nahdet Misr Publishing House

Zagazig, Egypt