Project Views
170
Appreciations
14
Followers
1
Following
6
Català:
Sóc dissenyador i desenvolupador web. I gaudeixo creant; si hi ha una expressió artística amb la qual no he fet els meus "pinitos"... algun dia ho faré.
Al llarg dels anys he anat explorant diferents expressions artístiques: escriure, fotografiar, edició de vídeo i la maquetació de textos; el que em va por… Read More
Català:
Sóc dissenyador i desenvolupador web. I gaudeixo creant; si hi ha una expressió artística amb la qual no he fet els meus "pinitos"... algun dia ho faré.
Al llarg dels anys he anat explorant diferents expressions artístiques: escriure, fotografiar, edició de vídeo i la maquetació de textos; el que em va portar a estudiar disseny gràfic i producció editorial.
Treballar com a dissenyador web, per a una editorial, m'ha permès augmentar els meus coneixements i així adquirir una millor experiència: renovant l'esquelet (html5) i pell (CSS3, Jquery) i, amb el que sabia de PHP, els músculs i òrgans de la web. Sense deixar de banda els acccesoris, com els bàners i els anuncis (Illustrator i Photoshop).
La meva formació en CIPSA (2015-2016) ha reforçat els meus coneixements de frontend, afegint el backend (PHP i MySQL). I segueixo augmentant els meus estudis i experiència, encara que sigui fora de l'àmbit laboral.
I per acabar, col·laboro en una associació sense ànim de lucre: a més de la satisfacció personal, aprenc a treballar en equip, tot millorant les meves aptituds.

Castellano:
Soy diseñador y desarrollador web.
I disfruto creando; si hay una expresión artística con la que no he hecho “mis pinitos”... algún día lo haré.
A lo largo de los años he ido explorando diferentes expresiones artísticas: escribir, fotografiar, edición de vídeo y la maquetación de textos; lo que me llevó a estudiar diseño gráfico y producción editorial.
Trabajar como diseñador web, en una editorial, me ha permitido aumentar mis conocimientos y adquirir mayor experiencia: renovando el esqueleto (html5) y piel (CSS3, Jquery) y, con lo que sabía de PHP, los músculos y órganos de la web. Sin olvidar los accesorios como banners i anuncios (Illustrator y Photoshop).
Mi formación en CIPSA (2015-2016) ha reforzado mis conocimientos de frontend, añadiendo el backend (PHP y MySQL). I siguiré aumentando mis conocimientos y experiencia, sea estudiando o practicando.
Y para acabar, colaboro en una asociación sin animo de lucro: además de la satisfacción personal, aprendo trabajar en equipo, y mejorar mis aptitudes. Read Less
  • Diseñador web
    Editorial Vicens Vives — Barcelona, Spain
View Full Resume
Member since: