Showcase & Discover Creative Work Sign Up For Free
Hiring Talent? Post a Job

Bēhance

  • Идентичността на международния фестивал за ар...итектура се базира на темата за промяна и трансформация. Със специално създадения шрифт се изписва заглавието на фестивала Sofia Architecture Week Changing Urban Visions 30.10. " 01.11. 2009 във формата на квадрат, който се пренарежда в зависимост от формата на медия където се прилага идентичността.