Showcase & Discover Creative Work Sign Up For Free
Hiring Talent? Post a Job

Bēhance

Poster for Tartu Young Art Auction

  • 122
  • 2
  • 0
  • In autumn 2012 Tartu Young Art Auctions topic was "City". It meant that majority of the works were reflecting the ideas about the life in city. On my poster there are older artists from Tartu showing that one day every young and new artist will be famous and remembered.
     
    2012. aasta sügisel kujundasin Tartu Noore Kunsti oksjoni tunnusgraafikat, mille teemaks oli "Linn". Teema valik tähendas seda, et enams oksjonile esitatud töid käsitlesid linna temaatikat. Minu postril on kujutatud vanema generatsiooni Tartu kunstnikke näitamaks, et ühel päeval on ka noor ja uus kunstnik tunnustatud ja meelde jäänud.