Showcase & Discover Creative Work Sign Up For Free
Hiring Talent? Post a Job

Bēhance

 • N I K I • P I L K I N G T O N
  C O L L E C T I O N
  www.nikipilkington.com
 • 'Calon lan yn llawn daioni'
  A pure heart full of goodness
 • 'Mae hen wlad fy nhadau'
  The land of my fathers
 • Some people search their whole lives to find what I found in your eyes
 • 'Dywed yn dda am dy gyfaill, am dy elyn dywed dim'
  Speak well of your friend; of your enemy say nothing
 • 'Eang yw'r byd i bawb'
  The world is wide to everyone
 • 'Sws'
  Mwah
 • 'Canu'r dydd a chanu'r nos'
  Sing in the day and sing in the night
 • 'Dros yr enfys'
  Over the rainbow
 • 'Mynd drot drot'
  Trotting along (Welsh nursery rhyme)
 • Cwtch
 • 'Daw eto haul ar fryn'
  The sun will rise again
 • Grow where you are planted
 • 'Os gwelwch yn dda ga'i grempog?'
  Please can I have a pancake? (Welsh nursery rhyme)
 • 'Caru'
  Loving
 • 'Cyntaf i'r felin gaiff falu'
  First to the mill can grind
 • 'Si hei lwli mabi' (Welsh nursery rhyme)
 • "A wnelir liw nos a welir liw dydd."
  -What is done by night shall be seen by day.
 • "Cariad a orchfyga bopeth"
  -Love overcomes everything.
 • "Can di bennill mwyn i'th nain fe gan dy nain i tithau"
  -Sing to your grandmother a sweet song, and she will sing to you.
 • "Dim mwg heb dan"
  -No smoke without fire.
 • "Teg yw edrych tuag adref"
  -It's good to look homewards
 • "Gwr dieithr yw yfory"
  -Tomorrow is a stranger. 
 • "Wrth gicio a brathu mae cariad yn magu"
  -Whilst kicking and biting, love develops.
 • "Ei wynt yn ei ddwrn"
  -Her breath in her fist.
 • "Yr oen yn dysgu'r ddafad i bori"
  -The lamb teaching the ewe to graze.
 • "Un wennol ni wna wanwyn"
  -One swallow doesn't make a summer.
 • "Cof a llithr, llythyrau a geidw"
  -Memories slip, letters remain.
 • "Pob gwlad yn ol ei harfer"
  -Every country has its customs.
 • "Chwarae chweg, chwarae teg"
  -Fair play is sweet play.

 • "Pe gwisgid coron am ben pob ffol, ni a fyddem bawb yn frenhinoedd"
  -If a crown were to be placed on every fools head, we would all be kings.

 • "Cenedl heb iaith yw cenedl heb galon"
  -A nation without a language is a nation without a heart.

 • "Adar o'r unlliw a hedant i'r unlle"
  -Birds of a feather flock together.

 • "Popeth newydd, dedwydd da"
  -Everything new is fine.

 • "Allan o olwg, allan o feddwl"
  -Out of sight out of mind.

 • "Amser yn ddengys"
  -Time will tell.

 • "Fel y fam fydd y ferch"
  -Like mother like daughter.

 • "Amser a aiff heibio, wrth chwarae ac wrth weithio"
  -Time swiftly flies away, whether we work or play.

 • "Balch Cymraes o'i gwlad"
  -A Welshwoman is proud of her country.

 • "Tri peth a newidia'n fynych - y lleuad, y gwynt a meddwl gwraig"
  -Three things that frequently change - the moon, the wind and a womans mind.

 • "Ti yw llawenydd fy nghalon"
  -You are my hearts joy.

 • "When far away in distant lands we roam, how good it is to turn our footsteps home"
  -Wedi treigio bob tref, teg yw edrych tuag adref.

 • "Ysgafn y daeth, ysgafn yr aeth"
  -Lightly come, lightly go.

 • "Gwladgarwch (Hen Wlad Fy Nhadau)"
  -Patriotism (Hen Wlad Fy Nhadau).

 • "Ni waeth beth fo lliw'r delyn os da'r gainc"
  -It matters not what the colour of the harp is if the melody is sweet.
 • "Does dim mwy balch na'r alarch"
  -There's none so proud as the swan.

 • "Araf deg mae dal iår"
  -Catch a chicken slowly.

 • "Rhodd o fodd yw'r rhodd orau"
  -A voluntary gift is the best gift.

 • "Cariad a orchfyga bopeth"
  -Love overcomes everything. • "Cenedl heb iaith yw cenedl heb galon"
  -A nation without a language is a nation without a heart.

 • 'Nerth gwraig yn ei thafod"
  -A womans strength is her tongue.

 • "A feddo gelf a fydd gwar"-Who has art has all.
 • Marni for Elsevier style magazine
 • DACS 'Episodes' Exhibition NYC
 • "Let's run away & join the circus"
  DACS exhibition NYC
 • 'Bwrw Glaw...'
  Welsh nursery rhyme
 • 'Dau gi bach...'
  Welsh nursery rhyme

   
 • 'Deryn y bwn o'r banna...'
  Welsh nursery rhyme
 • 'Gee ceffyl bach...'
  Welsh nursery rhyme
 • 'Mi welais Jac Y Do...'
  Welsh nursery rhyme