Showcase & Discover Creative Work Sign Up For Free
Hiring Talent? Post a Job

Bēhance

Memòria del Projecte Final d'Estudis

  • 116
  • 1
  • 0
  • El dibuix veloç i la síntesi
    Memòria del Projecte de Final d'Estudis
  • En la memòria del PFE titulada "El dibuix veloç i la síntesi", s'exposa el projecte de l'estudi de la sintetització del dibuix en funció de la velocitat amb la que aquest s'hagi d'efectuar. Aquest treball previ a la realització del projecte presenta el plà de l'estudi que tindrà com a resultat un llibre que presentarà una àmplia documentació en paper i vídeo on es vegin plasmats els fenòmens d'observació, percepció i capacitat de síntesi en el dibuix en funció de la velocitat amb la que s'hagin de realitzar l'observació i el dibuix mateix.