Showcase & Discover Creative Work Sign Up For Free
Hiring Talent? Post a Job

Bēhance

Mapa dostepności Cieszyna/Cieszyn accessibility map

 • 217
 • 6
 • 1
 • Mapa dostepności Cieszyna

  Koncepcja mapy dostępności dla centrum Cieszyna powstała w trakcie warsztatów Letnia Szkoła Designu, organizowanych na Zamku. Jej podstawowym założeniem jest dostarczenie użytkownikowi informacji na
  temat spadków terenu, rodzaju nawierzchni, szerokości chodników, dostępności przejść dla pieszych, czyli wszystkich tych informacji, które mogą zdecydować o wyborze trasy przy poruszaniu się po mieście. Dodatkowo mapa uzupełniona jest o informacje dotyczące zabytków, punktów charakterystycznych i miejsc użyteczności publicznej. Mapa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: osób starszych, matek z wózkami i małymi dziećmi, jak również osób po raz pierwszy odwiedzających miasto. Jej celem jest ułatwienie im poruszania się po Cieszynie w sposób dostosowany do ich potrzeb.
   

  Projekt koncepcyjny, zbieranie danych: 
  Dorota Frączek, Agnieszka Janik, Jadwiga Lemańska, Adam Musielak, Weronika Pietras-Noga, Ewa Stańczak, Katarzyna Wolny, Sebastian Woźniak, Jacek Wojtczak, Anna Zając, Grażyna Zuberek
   
  Opracowanie graficzne: 
  Katarzyna Wolny