Showcase & Discover Creative Work Sign Up For Free
Hiring Talent? Post a Job

Bēhance

שוק תלפיות | Talpiot market

 • 231
 • 13
 • 0
 • שוק תלפיות בחיפה
  מיתוג ארוע הפתיחה של האגף החדש בשוק
 • שוק תלפיות הוקם ב-1940. הוא תוכנן על ידי האדריכל משה גרסטל, ונבנה כשבמרכזו מבנה מעוגל שלו תקרה שקופה המכניסה את אור השמש לפנים השוק. עם הזמן “גלש” השוק אל מחוץ למבנה
   .מאז שנות ה-90 משמשת רק קומת המרתף כשוק ירקות ופירות ואילו קומות המסחר נותרו נטושות
  הרעיון והרציונל מאחורי המיתוג הוא הרצון “להחזיר עטרה ליושנה.” בעבר המבנה היה שוקק חיים והיווה מרכז מסחרי משגשג, המטרה היא להחיות את המקום ואת התסיסה המסחרית שבו, ועם זאת ישמש מנוף לפיתוח שכונתי ועירוני


  הפרוייקט נעשה בשיתוף עם שני דהרי
Add to Collection