Showcase & Discover Creative Work Sign Up For Free
Hiring Talent? Post a Job

Bēhance

בכיוון הירח פרוייקטים ובניה בע"מ

  • 176
  • 16
  • 0
  •  
    מיתוג לחברת בכיוון הירח
     
    חברת “ בכיוון הירח פרויקטים ובניה בע”מ  ” היא חברה המבצעת עבודות שיפוצים, בניה, תשתיות ואחזקת מפעלים בעבודות שוטפות , האפיון והמורכבות , בשירות החברה  מהנדסים ואדריכלים כולל . .מנהלי עבודה וצוותי עבודה בתחומים השונים